Dánsko


Délka sítě .......... 2 362 km
Elektrizováno .......... 612 km (nap. soustava AC 25 kV, 50 Hz - 442 km, DC 1500 V - 170 km)
Danske Statsbaner - DSB

www.dsb.dk
Elektrické lokomotivy a jednotky Motorové lokomotivy a vozy
 EA
 EG
 ER
 MM
 SA
 ME
 MF
 MR
 MX
 MY
 MZ

Ostatní společnosti

Danske Jernbaner  MY
Odsherreds Jernbane (OHJ)  MX
Railion Denmark  MZ 
© SPŽ