Francie


Délka sítě .......... 34 599 km
Elektrizováno .......... 11 487 km (nap. soustava AC 25 kV, 50 Hz, DC 1500 V)
Société Nationale des Chemins de fer Français - SNCF

www.sncf.fr
Elektrické lokomotivy a jednotky Motorové lokomotivy a vozy
 BB 7100
 BB 7200
 BB 7300
 BB 8100
 BB 8500
 BB 9200
 BB 9600
 BB 15000
 BB 16000
 BB 20200
 BB 22000
 BB 25100
 BB 25600
 BB 26000
 BB 36000

 CC 6500
 Z 5300
 Z 6100
 Z 6400
 Z 7100
 Z 8800
 Z 9600
 Z 23500

 ZBDx
 TGV 200 (Duplex)
 TGV 300
 TGV 500
 TGV 3200 (Eurostar)
 TGV 4341 (Thalys)
 TGV 4531 (Thalys)
 BB 67000
 BB 72000
 Y 7100
 Y 8000
 X 72500
 T 2000 (RTG)
 

Ostatní společnosti

Chemins de fer de la Provence (CP)  X300   ZZ
 
© SPŽ