Chorvatsko


Délka sítě .......... 2 726 km
Elektrizováno .......... 1228 km (nap. soustava AC 25 kV, 50 Hz - 1031 km, DC 3000 V - 197 km)
Hrvatske Željeznice - HŽ

www.hznet.hr
Elektrické lokomotivy a jednotky Motorové lokomotivy a vozy Montážní vozy TV
 1061
 1061.1
 1141
 1141.1
 1141.2
 1141.3
 1142
 6011
 6111
 2044
 2061
 2062
 2062.1
 2132
 7021
 7121
 7122
 7123
 7221
 9103


 
© SPŽ