Slovinsko


Délka sítě .......... 1 201 km
Elektrizováno .......... 499 km (nap. soustava DC 3000 V)
Slovenske Železnice - SŽ

www.slo-zeleznice.si
Elektrické lokomotivy a jednotky Motorové lokomotivy a vozy Montážní vozy TV
 342
 362
 363

 541-0
 541-1

 189.9 (pronájem)
 310
 312-1
 311/315-2
 642
 644
 664
 731
 732


 711
 713/715-1
 813/814-1
 911
 
© SPŽ