Řada T334.05 CEMMAC Horné Srnie

Lokomotiva T334.0768 při posunu v areálu cementárny Horné Srnie (foto Jan Hanzel 18. 10. 2003).


Na vlečce podniku Cemmac Horné Srnie posunoval také stroj T334.0652. Po příchodu lokomotivy T314.1585 byl už jen jako záložní a v červnu 2002 byl zlikvidován (foto Ján Gajdoš 21. 1. 1999).

 
© SPŽ