Řada T334.05 Dolvap Varín

Lokomotivy T334.0761, T334.0921 a T334.0771 odstavené ve varínské vápence (foto Petr Hinze 28. 6. 2000).


T334.0921 pod násypkami vápenky ve Varíně (foto Vít Blahovec, květen 2001).

 
© SPŽ