Řada T334.05 ELTRA Vyšná Hutka

Lokomotiva T334.0907 s velmi slušivým nátěrem odstavená uprostřed pracovní soupravy firmy ELTRA v žst. Pezinok
(foto Lukáš Šafář 14. 3. 2004).

 
© SPŽ