Řada T212.15 FUTÚRUM-AGRO Košice

Lokomotiva T212.1589 (TSM 4310089/1976) v odštěpném závodě v Bánovcích nad Ondavou (foto Lukáš Šafář 29. 7. 2003).

 
© SPŽ