Řada T448.05 ISTROCHEM Bratislava

Lokomotiva T448.0722 se soupravou kotlových vozů převázaných ze širokého rozchodu v žst. Bratislava predmestie
(foto Lukáš Šafář 3. 7. 2003).


Lokomotiva T448.0595 sune vozy v předávacím kolejšti ISTROCHEMu poblíž žst. Bratislava-Nové Mesto. V pozadí po) levé straně vyčnívají objekty PALMA-TUMYS (foto Jan Orel 7. 2. 2003).

 
© SPŽ