Řada 721.5 Eastern Sugar Slovensko Dunajská Streda

Současný stav lokomotivy 721.1551 dokumentuje snímek pořízený v žst. Dunajská Streda (foto Lukáš Šafář 27. 9. 2003).


Lokomotiva nesoucí podivné označení 721.1551 (T458.1551, správné označení by tedy mělo být 721.551) se v žst. Dunajská Streda setkala se strojem 751.206-2 v čele Mn 88800 Komárno - Bratislava východ. Snímek byl pořízen ještě v době, kdy firma vlastnící zdejší cukrovar nesla název Juhocukor, od 4. února 2002 se její název změnil na nynější Eastern Sugar Slovensko (foto Andreas Griessing 29. 10. 2000).

 
© SPŽ