Řada T334.05 KERKO Košice

Lokomotiva T334.0831 (ex ŽOS Zvolen), která nahradila zlikvidovanou lokomotivu LDH 45-012, v kolejišti vlečky KERKO v Michalovcích
(foto Lukáš Šafář 9. 3. 2004).

 
© SPŽ