Řada LDH 45 KERKOSAND Šajdíkove Humence

Lokomotiva LDH 45-030 při čekání na fyzickou likvidaci v areálu podniku Ferotech Senica. Několik dní po pořízení snímku byla lokomotiva rozpálena (foto Lukáš Šafář 28. 8. 2002).

 
© SPŽ