Řada T334.05 Kameňolomy a štrkopieskovne Zlaté Moravce

T334.0659 v kamenolomu Malé Kršteňany (foto Vít Blahovec 24. 7. 2002).


T334.0640 - záložní lokomotiva kamenolomu v Malých Kršteňanech. Není bez zajímavosti, že je lokomotiva opatřena továrním štítkem
ČKD s výrobním číslem 8814/1973, který patří lokomotivě T478.3076 (později 753.076 ČD) (foto Vít Blahovec 24. 7. 2002).

 
© SPŽ