Řada T334.05 Papierne Slavošovce

Lokomotiva T334.0870 při sunutí plošinového vozu ze skladiště na vlečku papíren projíždí kolem staniční budovy v žst. Slavošovce
(foto Daniel Brabenec 26. 8. 2004).

 
© SPŽ