Řada T466.05 PORFIX pórobetón Zemianske Kostožany

T466.0502 v areálu podniku PORFIX pórobetón v Zemianských Kostožanech (foto Vít Blahovec 24. 7. 2002).

 
© SPŽ