Řada T448.05 Stredoslovenská cementáreň Banská Bystrica

Lokomotiva T448.0893 vjíždí do stanice Šalková (foto Radek Čupr 26. 6. 2003).

 
© SPŽ