Řada V60 Trnavský cukrovar Trenčianská Teplá

Od doby dodání je lokomotiva V60.18108 stále na vlečce cukrovaru v Trnavě, kde ji zachycuje i tento snímek
(foto Lukáš Šafář 10. 9. 2002).

 
© SPŽ