Řada 724.5 U. S. Steel Košice

Lokomotiva 724.538-4 (ex T448.0538) při posunu v kolejišti železáren U. S. Steel Košice (foto Petr Štefek 24. 8. 2004).


Lokomotiva 724.935-2 (ex T448.0935) v žst. Krásna nad Hornádom (foto Lukáš Šafář 14. 10. 2003).

 
© SPŽ