Řada T669.05 U. S. Steel Košice

Širokorozchodný stroj T669.0516 na předávkovém kolejišti v Hanisce pri Košiciach (foto Jan Hanzel 8. 2. 2001).


Širokorozchodný stroj T669.0516 v kolejišti Východoslovenských železáren v Hanisce pri Košiciach (foto Heiko Rüdiger 24. 5. 1999).


T669.0501 v úseku Turňa nad Bodvou - Drienovec. Lokomotivy VSŽ Košice vozí nákladní vlaky na trati ŽSR č. 160 z vápencového lomu u Turni nad Bodvou do železáren VSŽ Košice (foto Jan Kopal 28. 7. 2000).


Lokomotiva T669.0511 je zachycena ve stanici Haniska pri Košiciach na předávkovém kolejišti VSŽ Košice (foto Jan Kopal 28. 7. 2000).

 
© SPŽ