Řada T448.05 U. S. Steel Košice

Stroj T448.0805 při střídání směn na odevzdávkovém kolejišti v Hanisce pri Košiciach nedlouho poté, co se vrátil z RD Prešov (nastavení motoru na vodním odporu) a v depu U. S. Steel Košice získal nový firemní nátěr (foto Igor Molnár 20. 8. 2004)


Lokomotiva T448.0522 na předávkovém kolejišti v Hanisce pri Košiciach (foto Lukáš Šafář 1. 8. 2003).


Lokomotiva T448.0932 v kolejišti žst. Turňa nad Bodvou (foto Jan Kopal 28. 7. 2000). Domovskou vlečkou této lokomotivy
je lom Včeláre u Turni nad Bodvou, který patří společnosti Carmeuse Slovakia Košice (do 30. 5. 2000 byl součástí dnes
již neexistující firmy VSŽ Keramika Košice).

 
© SPŽ