Řada T448.05 VSH Trans Turňa nad Bodvou

Lokomotiva T448.0697 je zachycena při posunu na domovské vlečce podniku Východoslovenské stavebné hmoty
(foto Petr Štefek 3. 6. 2005).

 
© SPŽ