Řada T448.05 Volkswagen Slovakia Bratislava

T448.0630, z výroby dodaná tehdejším Bratislavským automobilovým závodům, kde působí dodnes, provozována složkou Volkswagen Transport. Na snímku je zachycena v Lokomontu v Brně dolním (foto Petr Nohel, červen 2005).


T448.0630 ve společnosti lokomotiv 701.777-5II a T211.1742II v areálu brněnského Lokomontu (foto Petr Nohel, červen 2005).

 
© SPŽ