Řada T334.05 ZIPP Bratislava

"Rosnička" T334.0721 (ex 710.626-3 ŽS Brno) na vlečce závodu bývalého státního podniku Závody inžinierskej a priemyslovej prefabrikácie (dnes ZIPP Bratislava, a.s.) v Rovince. Vlečka zasahuje do žst. Nové Košariská, kde se lokomotiva obvykle objevuje (foto Jan Orel 7. 2. 2003).

 
© SPŽ