Řada T444.0 Zlieváreň Hronec

Lokomotiva T444.0055 odstavená v areálu závodu slévárny (foto Daniel Brabenec 27. 8. 2004).

 
© SPŽ