Řada 125.8 Železničná spoločnosť

Lokomotivy 125.840-9 + 125.839-1 a 125.837-5 + 125.838-3 s rudným vlakem mezi výhybnami Slančík a Hornád
(foto Petr Štefek 24. 8. 2004).

 
© SPŽ