Řada 751 Železničná spoločnosť

751.058-3 s řepným Mn 37573 v traťovém úseku Trenčianske Jastrabie - Mníchova Lehota (foto Martin Marčaník 22. 9. 2003).


Lokomotiva 751.033-2 v čele manipulačního vlaku 83800 Horná Štubňa - Prievidza v traťovém úseku Sklené pri Handlovej - Handlová
(foto Jan Palán 22. 2. 2003).


751.116-5 v čele Mn 81168 Turňa nad Bodvou - Plešivec za stanicí Jablonov nad Turňou (foto Daniel Brabenec 1. 8. 2002).

 
© SPŽ