Řada 752 Železničná spoločnos

Stroje 752.045-5 a 751.123-1 míjí předvěsti vjezdových návěstidel stanice Hrhov (foto Petr Štefek 25. 8. 2004).


752.024-0 na postrku Pn 45853 při vjezdu do hraničního tunelu v traovém úseku Medzilaborce - Lupków
(foto Martin Marčaník 19. 3. 2004).


752.047-1 s Pn 63800 Vežký Krtíš - Lučenec před odjezdem ze stanice Malé Straciny (foto Daniel Brabenec 31. 7. 2002).

 
© SPŽ