Řada 771 Železničná spoločnosť

771.174-0 s Pn 63560 v traťovém úseku Kostiviarska - Uľanka (foto Jakub Smolík 28. 6. 2003).


771.075-9 v čele Mn 85301 v traťovém úseku Horná Štubňa - Turček (foto Jakub Smolík 18. 5. 2004).


Lokomotiva 771.143-5 projíždí úsekem Bartošova Lehôtka - Hronská Dúbrava v čele Pn 68311 Horná Štubňa - Zvolen
(foto Jan Palán 22. 2. 2003).

 
© SPŽ