Řada 110 Železničná spoločnos Cargo Slovakia

Lokomotiva 110.008-0 posunuje při sestavě manipulačního vlaku do Popradu ve stanici Plaveč (foto Vladimír Gregor 5. 9. 2005).

 
© SPŽ