Řada 199.4 Železničná spoločnos Cargo Slovakia

199.401-1 zachycená v depu v Trenčianské Teplé (foto Petr Nohel 24. 9. 2006).

 
© SPŽ