Řada 240 Železničná spoločnos Cargo Slovakia

240.120-6 je jedinou lokomotivou své řady opatřenou plechovými čely místo původních laminátových. Na fotografii se představuje
s Nex 41800 Budapest Soroksar - Mělník při cestě do Kutné Hory (foto Daniel Brabenec 16. 6. 2006).


240.015-8 s Nex 40735 Hamburg Waltershof - Budapest Soroksar u Světlé nad Sázavou (foto Daniel Brabenec 11. 10. 2005).

 
© SPŽ