Řada 742 Železničná spoločnos Cargo Slovakia

Lokomotiva 742.352-4 v depu Trenčianska Teplá (foto Petr Nohel 14. 10. 2006).

 
© SPŽ