Řada 771 Železničná spoločnos Cargo Slovakia

Lokomotiva 771.076-7 s vlakem Pn 63360 v úseku Jastrabá - Kremnica (foto Martin Marčaník 29. 10. 2005).

 
© SPŽ