Řada LDH 125 ZSNP Žiar nad Hronom

Nejvýkonnější a nejrychlejší variantou rumunských "faurů", které byly nakupovány průmyslovými podniky v bývalé ČSSR, je typ LDH 125. Podle dosud známých informací je lokomotiva LDH 125-039 (U23A 24681/1982) poslední svého typu, která byla dovezena do ČSSR.
Z výroby jsou jejím majitelem Závody Slovenského národného povstania ve Žiaru nad Hronom, na jejichž vlečce je zachycena
(foto Jan Orel 29. 9. 1999).

 
© SPŽ