Řada 702.6 Železnice Slovenskej republiky

Lokomotiva 702.603-2 (T212.0003) SŽTS Zvolen, kterou provozuje Mechanizačné stredisko Zvolen, ve stanici Hronská Dúbrava
(foto Jan Palán 22. 2. 2003).


Lokomotiva 702.627-1 SŽTS Bratislava zavítala v rámci stavebních prací do žst. Bratislava hlavná stanica (foto Lukáš Šafář 20. 9. 2003).


Lokomotiva 702.621-4 (T212.0080) SŽTS Spišská Nová Ves v Margecanech (foto Lukáš Šafář 4. 8. 2003).


702.619-8 (T212.0078) SŽTS Žilina, užívaná Mechanizačným strediskem Vrútky, zachycená ve Vrútkách;
vedle projíždí zvolenská 750.111-7 (foto Jan Orel 8. 5. 2002).


702.622-2 (T212.0081) - Spišská Nová Ves (foto Petr Nohel 6. 12. 1997).

 
© SPŽ