Řada 721.6 Železnice Slovenskej republiky

Stroj 721.602-3 SŽTS Košice projíždí úsekem Slanec - Ruskov (foto Petr Štefek 23. 8. 2004).


"Hektor" 721.602-3 SŽTS Košice (T458.1547 - ČKD 8009/1971) se soupravou vozů se štěrkem v žst. Krásna nad Hornádom
(foto Lukáš Šafář 14. 10. 2003).

 
© SPŽ