Řada 726 Železnice Slovenskej republiky

726.082-1 na staniční záloze v Žilině (foto Michael Bolo 27. 7. 1998).


726.090-4 při posunu na staniční záloze v žst. Žilina (foto Jan Kopal 27. 8. 1997).

 
© SPŽ