Řada 745.6 Železnice Slovenskej republiky

745.601-5 TSS Spišská Nová Ves, vybavená spalovacím motorem Caterpillar, zařazená v pracovním vlaku v žst. Jablonov nad Turňou
(foto Daniel Brabenec 1. 8. 2002).


Lokomotiva V100-16755 (ex 110.969-3 DR - KLEW 16755/1983) v soupravě pracovního vlaku odstaveného v žst. Hronská Dúbrava
(foto Lukáš Šafář 18. 8. 2002).


745.602-3 TSS Bratislava (ex T476.1002, T476.0002) v žst. Zvolen nákl. stanica (foto Jan Orel 14. 9. 2002).

 
© SPŽ