Řada 755 Železnice Slovenskej republiky


755.001-5 v depu Vrútky (foto Jiří Konečný 5.8.1998).

 
© SPŽ