Řada 750 Železničná spoločnos Slovensko

Stroj 750.185-1 u Horné Štubně s vlakem Os 7505 Vrútky - Zvolen os. st. (foto Jiří Vaněk 14. 5. 2006).


První "brejlovec" v novém unifikovaném nátěru ZSSK 750.151-3 je zachycen při odjezdu ze stanice Velké Uherce
(foto Radim Říha 28. 7. 2006).


750.198-4 v čele Sp 1823 "Ipež" Zvolen os. st. - Košice nad obcí Hrhov (foto Petr Nohel 4. 6. 2005).

 
© SPŽ