Řada 811 Železničná spoločnos Slovensko

Motorový vůz 811.019-9 nedaleko stanice Bánovce nad Bebravou (foto Petr Nohel 24. 9. 2006).

 
© SPŽ