Velká Británie


Délka sítě .......... 31 900 km
Elektrizováno .......... 4500 km (nap. soustava AC 25 kV, 50 Hz, DC 750 V)
www.rail.co.uk
Elektrické lokomotivy a jednotky Motorové lokomotivy a vozy
 73/2
 86
 90
 91/1
 92
 312/7
 313/1
 317/6
 319/4
 321/4
 373/2
 375/6
 421/3
 423/1
 460
 08
 31/4
 37/1
 37/4
 37/5
 37/6
 37/7
 43
 47/7
 47/8

 56
 57
 57/6
 58
 60
 66
 66/4
 66/5
 66/6
 66/7
 67
 
© SPŽ