Názvosloví trakčního vedení

 
trakční vedení - elektrické vedení sloužící k přívedení elektrické energie k hnacím vozidlům (zpravidla jej tvoří trolejový drát)
trolejový drát - drát k němuž příléhá ližina sběrače vozidla
napájecí vedení - vedení spojující napájecí stanici s trakčním vedením
zesilovací vedení - jde o vedení zapojené paralelně s trolejovým drátem, kterým se zvětšuje vodivý průřez trakčního vedení
obcházecí vedení - vedení které paralelně obchází nějaký objekt (např. stanici, tunel, most atd.) a umožňuje vypnutí vedení v objektu aniž je
přerušen provoz v ostatních nápájených úsecích
převěs - podpěra trolejového vedení tvořená příčným lanem napnutým mezi dva stožáry po obou stranách trati
věšák - drát nebo lano jímž je zavěšen trolejový drát na nosném laně
boční držák - pevné rameno zajišťující polohu trolejového drátu z hlediska klikatosti
vedení prosté - trolejový drát je zavěšen přímo nebo pomocí věšáků na nosné konstrukce
vedení řetězovkové - trolejový drát je zavěšen pomocí věšáků na nosném laně, jehož zakřivení má tvar řetězovky
vedení svislá a šikmá - pokud je trolejové vedení v ose s nosným lanem resp. věšákem jde o vedení svislé jinak jde o vedení šikmé
kompenzované vedení - je vedení které má pomocí napínacích mech. na obou koncích kompenzovánu tepelnou dilataci troleje i nosného lana
sestava vedení - soubor vodičů patřící k jednomu trolejovému drátu
 
© SPŽ