Jeden rok po vichřici v Tatrách - foto 2

V tomto případě byl použit stožár, který přežil. Původní kilometrovník ze dřeva, hlava je kryta litinovou deskou s ozn. kilometru.
Izolátory DZLs3 (EPL Louny) a kompozitní SIE (ELTRA-ISONET). Izolátory DZLs3 (EPL Louny) a kompozitní SIE (ELTRA-ISONET).
Izolátory DZLs3 a RT51A (oba typy EPL Louny). Izolátory shora: epoxidový IE (ELTRA-ISONET), DZLs25 (EPL Louny) a kompozitní SIE (ELTRA-ISONET).
Izolátory shora: epoxidový IE (ELTRA-ISONET), DZLs25 (EPL Louny) a kompozitní SIE (ELTRA-ISONET). Provizorní oprava stožáru detail
Provizorní oprava stožáru. Původní rameno L3 a boční držáky.


1 2 3 4 5 6


© SPŽ