Jeden rok po vichřici v Tatrách - foto 5

Nové trakční vedení u zastávky Nový Smokovec. Nové trakční vedení u zastávky Sibír.
Nové trakční vedení u zastávky Sibír. Úsekové odpojovače SEZ Krompachy.
Úsekový dělič UDT3 a úsekové odpojovače SEZ Krompachy. V těchto místech byl experimentální úsek šikmého trakčního vedení.
Prefabrikovaný základ ŽPSV Čaňa. Kalamitní dřevo, polomy a spáleniště po letním požáru.
Nakládaní kalamitního dřeva v žst. Štrba. Jeden z mnoha kamionů s kalamitním dřevem.


1 2 3 4 5 6


© SPŽ