Jeden rok po vichřici v Tatrách - foto 6

Výměnné pole s výhledem na Slavkovský štít – úsek Tatranská Polianka – Danielov Dom. Odjezd ze žst. Starý Smokovec směr Poprad.
žst. Starý Smokovec. Úložiště zničených stožárů z úseku Vyšné Hágy – Starý Smokovec.
Práce na ukolejnění stožáru. Slavnostní uvedení do provozu. Zleva: ředitel firmy ELTRA Košice Neubeler, generální ředitel ŽS Slovensko Matej, generální ředitel ŽSR Veselka, ministr dopravy SR Prokopovič a primátor Vysokých Tater Mokoš.
Slavnostní proslov ředitele firmy ELTRA Košice Neubelera. Odjezd slavnostního vlaku ze Štrbského Plesa.
Ministr dopravy SR Prokopovič si vyzkoušel řízení jednotky. Zahajovací jízda ve Starém Smokovci.


1 2 3 4 5 6

© SPŽ