Ikarus 283 - Bratislava (DPB)


Kloubový autobus typu Ikarus 283.01 ev. č. 1510 na lince 198 v Petržalce (foto Juraj Košecký 28. 4. 2004).

 
© SPŽ