Září 2016

Lokomotiva 386.020 připomíná 150 let přístavní vlečky v Hamburgu
V letošním roce slaví přístav Hamburg významné výročí, neboť 11. srpna 1866 byl zahájen provoz na tamní přístavní vlečce. Za 150 let provozu se kolejiště v přístavu samozřejmě významně rozrostlo, takže v loňském roce již bylo schopno obsloužit 58 295 vlaků, kterými bylo přepraveno 45,75 mil. tun zboží, v kontejnerové dopravě pak 2,304 mil. TEU.
Oslavy tohoto výročí se v Hamburgu konaly 14. až 17. září a v jejich rámci byla představena také lokomotiva 386.020 v polepu připomínajícím toto jubileum. Jde paradoxně o lokomotivu registrovanou v Česku na českou společnost Metrans. Většinovým vlastníkem Metransu je však provozovatel několika hamburských terminálů Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), takže vazba na letošní oslavy je zřejmá.
Ještě v nátěru Metransu lokomotiva 386.020 vyrazila 11. září z České Třebové s pravidelným kontejnerovým vlakem do Hamburgu, kde pak v následujících dnech probíhalo její polepení. Již v nové podobě byla představena 16. září v kolejišti hamburského přístavu. O den později v ranních hodinách se lokomotiva poprvé v nové podobě objevila v Česku, neboť byla nasazena na kontejnerový expres z Hamburgu do České Třebové. Lokomotiva je nyní k vidění na různých vlacích pro intermodálního operátora Metrans nejen na území Česka a Německa, ale i v dalších státech pro které je homologována (tj. ještě Rakousko, Polsko, Slovensko a Maďarsko). V současné podobě by lokomotiva měla jezdit dva roky.
Snímek představuje zmiňovanou lokomotivu ve stanici Salzburg Liefering, kam dorazila 21. září 2016 s kontejnerovým vlakem z Prahy-Uhříněvsi, který byl veden odklonem přes Břeclav místo běžné trasy přes Horní Dvořiště.
Text Petr Štefek, foto Kajetan Steiner

Další vozy ex SBB-CFF-FFS pro dopravce RegioJet
Český dopravce RegioJet, který v České republice slaví již pět let pravidelného provozu na dálkové lince Praha – Ostrava – Havířov, odkoupil pro další rozvoj svých aktivit od švýcarského státního dopravce SBB-CFF-FFS (dále jen SBB) celkem 25 vozů B řady 20-73. Dohromady tak RegioJet vlastní již 39 vozů od SBB (12 ex SBB vozů Am řady 19-90 a 2 ex DB vozy Bwmz řady 29-90, které jsou původně také švýcarské – viz Další posila ve vozovém parku dopravce RegioJet).
Nově zakoupené vozy mají velkoprostorové uspořádání s kapacitou 80 míst k sezení. Na druhém představku je umístěn držák na kola a na lyže. Maximální rychlost vozů je 160 km/h. V rámci příprav na provoz v Česku a na Slovensku projdou vozy dvouetapovou modernizací. V první etapě bude na všechny vozy dosazen nový centrální zdroj energie firmy EVPÚ Nová Dubnica pro napájení jednotlivých technologických uzlů vozu (např. dobíječ vozových baterií, klimatizace). Stávající zdroj umožňoval provoz pouze na trakčním napájecím systému 15 kV / 16,7 Hz, nový bude univerzální pro všechny evropské napájecí systémy. Dále bude u deseti vybraných vozů vyčištěn interiér, dosazeny piktogramy dopravce RegioJet a vozy budou postupně od 11. prosince 2016 nasazeny do pravidelného provozu s cestujícími. Ve druhé etapě bude na zbylých vozech provedena náhrada stávajícího otevřeného systému WC za systém uzavřený, vakuový, budou dosazeny nové sedačky, které jsou standardní pro již jezdící velkoprostorové vozy RegioJetu (řada Bmpz 20-90 výrobce ASTRA Vagoane Călători). Poté budou dříve upravené vozy staženy z provozu a modernizovány ve stejném stylu jako ostatní vozy.
Prvních 13 vozů řady 20-73 bylo do Česka přivezeno 7. července 2016 z rakouského Summerau, kam vozy dopravil rakouský dopravce Wiener Lokalbahnen Cargo ze švýcarsko-rakouské pohraniční stanice Busch SG. Vozy byly poté deponovány v Hranicích na Moravě v areálu firmy SDS. Následně byly dva z vozů přepraveny do dílem Metrans Dyko Rail Repair Shop Kolín, kde proběhla demontáž podvozků obou vozů a jejich přeprava kamiónem zpět do Švýcarska za účelem jejich zavázání pod jiné dva vozy řady 20-73. Ty měly podvozky v havarijním stavu a nebyly schopné přepravy po kolejích. Jeden vůz byl dále přepraven na udržovací základnu RegioJet v Praze, kde proběhla komisionální prohlídka před započetím rekonstrukcí. Většina modernizačních prací bude probíhat ve firmě KOS Krnov, kam bylo přepraveno 10 vozů z Hranic na Moravě a jeden vůz z Prahy. Druhá série vozů dorazí do České republiky během letošního podzimu a počítá se u nich s modernizacemi během roku 2017.
Přeprava jedenácti vozů B 20-73 ex SBB do Krnova byla vyfotografována 28. září 2016 mezi stanicemi Dětřichov nad Bystřicí a Valšov. V čele vlaku stanuly lokomotivy 740.609 a 740.655 dopravce EŽ Praha.
Text Petr Marušák, foto Jiří Šalda

 
<<<    2015    Leden  Únor  Březen  Duben  Květen  Červen  Červenec  Srpen  Září  Říjen  Listopad  Prosinec     2017    >>>
© SPŽ 2016