2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997


 
 

STO TISÍC UJETÝCH KILOMETRŮ S „RETRÁČKY“

One hundred thousand kilometers with "retro"


Příspěvky za rok 2013

ŘADA ČD 363 NA TRATI PLZEŇ - ČESKÉ BUDĚJOVICE

Class ČD 363 on track Plzeň - České Budějovice


Příspěvky za rok 2012

LOKOMOTIVY ŘADY 150 A 151 V GVD 2011/2012

Locomotives Class 150 & 151 in Timetable 2011/2012


Příspěvky za rok 2011

LIBERALIZACE OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V ČESKU

Liberalization of Passenger Railway Transport in the Czech Republic


Příspěvky za rok 2010

LOKOMOTIVY ŘADY 150 A 151 V GVD 2010/2011

Locomotives Class 150 & 151 in Timetable 2010/2011

VLÁRSKÁ TRAŤ V LETECH 2009/2010

The Vlára Railway in Years 2009 and 2010

LOKOMOTIVY ŘADY 150 A 151 V GVD 2009/2010

Locomotives Class 150 & 151 in Timetable 2009/2010


Příspěvky za rok 2009

LOKOMOTIVY ŘADY 150 A 151 V GVD 2008/2009

Locomotives Class 150 & 151 in Timetable 2008/2009


Příspěvky za rok 2008

PROVOZ „PENDOLIN“ ŘADY 680

Operation of the Pendolinos class 680

VÝMĚNA GENERACÍ ANEB INVAZE „TAURUSŮ" DO ČESKA

Exchange of generation or invasion of „tauruses" to Czechia

ČESKO-POLSKÁ SPOLUPRÁCE

Czech-Polish cooperation

„SERGEJE“ V JIHLAVĚ

„Sergejs“ in Jihlava

VLÁRSKÁ DRÁHA V LETECH 2007 A 2008

The Vlára Railway in Years 2007 and 2008


Příspěvky za rok 2007

NÁKLADNÍ VLAKY NA TRATI BRNO - HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
V ZRCADLE ČASU

Freight Services between Brno and Hrušovany nad Jevišovkou in Timetable 2006/2007


Příspěvky za rok 2006

DO OPAVY ODKLONEM

Through deflection to Opava

ŘADA 742 V SLČ HORAŽĎOVICE PŘEDMĚSTÍ V LETECH 1995-2003

Locomotive Class 742 in SLČ Horažďovice suburb in 1995 - 2003

LOKOMOTIVY ŘADY 350 V GVD 2005/2006

Locomotives Class 350 ZSSK in Timetable 2005/2006

ODKLONY V ÚDOLÍ POPRADU

Diverted Trains in the Poprad Valley

OŽIVENÍ PROVOZU NA SLOVENSKÉ TRATI Č. 153

Recovered Traffic on the Line No. 153 ŽSR

SOUČASNÝ PROVOZ NÁKLADNÍCH VLAKŮ OKD, DOPRAVY

The current freight train operation of OKD, Doprava

SOUČASNOST ESTONSKÝCH ŽELEZNIC

Estonian Railways Today

VLÁRSKÁ TRAŤ V GVD 2005/2006

Timetable 2005/2006 on the Vlára Line

NÁKLADNÍ VOZBA ČD V NEZÁVISLÉ TRAKCI NA OSTRAVSKU

The ČD freight service operated by diesel locomotives near Ostrava

ČESKÁ PENDOLINA V PROVOZU

The Czech Pendolinos in Operation


Příspěvky za rok 2005

NÁKLADNÍ DOPRAVA NA ČESKOLIPSKU V GVD 2004/2005

Freight service in Region of Česká Lípa in Timetable 2004/2005

PROVOZ VLAKŮ NA JIHLAVSKU V GVD 2004/2005

Train Traffic in Jihlava Region in Timetable 2004/2005

LOKOMOTIVY ŘADY 150 A 151 V GVD 2004/2005

Locomotives Class 150 & 151 in Timetable 2004/2005

LOKOMOTIVY ŘADY 350 V GVD 2004/2005

Locomotives Class 350 ZSSK in Timetable 2004/2005

PROVOZ BRNĚNSKÝCH "BREJLOVCŮ" V GVD 2004/2005

Operation of "Goggles" of DKV Brno in Timetable 2004/2005

PROVOZ MEZI PROSTĚJOVEM A TŘEBOVICEMI V ČECHÁCH

Operation between Prostějov and Třebovice v Čechách

PROVOZ MOTOROVÝCH VOZŮ 852, 853 a 854 V GVD 2004/2005

Traffic of the DMUs Class 852, 853 and 854 in Timetable 2004/2005

GVD 2004/2005 NA VLÁRSKÉ TRATI

Timetable 2004/2005 on the Vlára Line


Příspěvky za rok 2004

PROVOZ MOTOROVÝCH VOZŮ 852, 853 a 854 V GVD 2003/2004

Traffic of the DMUs Class 852, 853 and 854 in Timetable 2003/2004

LOKOMOTIVY ŘADY 150 A 151 V GVD 2003/2004

Locomotives Class 150 & 151 in Timetable 2003/2004

PŘEPRAVY BRATISLAVSKÝCH LOKOMOTIV DO DÍLEN

Transports of Bratislava's Locomotives to Repairing Works

ELEKTRICKÝ PROVOZ OLOMOUC - NEZAMYSLICE

Electric Traffic Olomouc - Nezamyslice

"BREJLOVCI" PJ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V GVD 2003/2004

"Goggles" of the Depot Valašské Meziříčí in Timetable 2003/2004

LOKOMOTIVY ŘADY 751 DKV OSTRAVA V GVD 2003/2004

Locomotives of the Class 751 DKV Ostrava in Timetable 2003/2004

SOUČASNOST TRATI OPAVA - OSTRAVA

Present Time of the Line Opava - Ostrava

LOKOMOTIVY ŘADY 350 V GVD 2003/2004

Locomotives Class 350 ZSSK in Timetable 2003/2004

PROVOZ VLAKŮ NA JIHLAVSKU V GVD 2003/2004

Train Traffic in Jihlava Region in Timetable 2003/2004

BÝVALÉ LOKOMOTIVY ČESKÝCH DRAH VE SLUŽBÁCH OKD, DOPRAVA, A. S.

Former ČD Locomotives Operated by OKD, Doprava, a. s.

ČD A INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ČD and South Moravian Integrated Public Transport System

GVD 2003/2004 NA VLÁRSKÉ TRATI

Vlára Pass Railway in Timetable 2003/2004

BRNĚNSKÉ LOKOMOTIVY ŘADY 363 V GVD 2003/2004

Locomotives Class 363 of Brno Depot in Timetable 2003/2004


Příspěvky za rok 2003

POSLEDNÍ ODKLONY V BESKYDECH?

Last Diversions in Beskydy Mountains?

PREVÁDZKA HNACÍCH VOZIDIEL NA SLOVENSKU V GVD 2003/2004

Motive Power Service in Slovakia in Timetable 2003/2004

SOUČASNÝ PROVOZ LOKOMOTIV ŘAD 121, 122, 123

Present Service of the Classes 121, 122 and 123 ČD

"DVOJČATA" NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ

"Twins" in Bohemian-Moravian Highland

PREVÁDZKA RUŠNOV RADU 362 a 363 RD BRATISLAVA

Service of the Class 362 and 363 of the Bratislava Depot

„BREJLOVCI“ V PJ MEZIMĚSTÍ A TRUTNOV

"Goggles" of the Depots Meziměstí and Trutnov

PREVÁDZKA RUŠNOV RADU 263 RD BRATISLAVA HLAVNÉ V GVD 2002/2003

Service of the Class 263 of depot Bratislava hlavné in Timetable 2002/2003

DEPO HRADEC KRÁLOVÉ V GVD 2002/2003

Depot Hradec Králové in Timetable 2002/2003

"BREJLOVCI" A "ZAMRAČENÉ" PJ LETOHRAD V GVD 2002/2003

"Goggles" and "Frowners" of depot Letohrad in Timetable 2002/2003

PROVOZ "BOBIN" ŘADY 141 ČD V GVD 2002/2003

Service of the "Bobinas" Class 141 ČD in Timetable 2002/2003

LOKOMOTIVY ŘADY 150 A 151 V GVD 2002/2003

Locomotives of the Class 150 and 151 in Timetable 2002/2003

ODKLONY MEZI OSTRAVOU A VALAŠSKÝM MEZIŘÍČÍM

Diversions between Ostrava and Valašské Meziříčí

GVD 2002/2003 NA OPAVSKU

Timetable 2002/2003 in Opava Region

BRNĚNSKÉ LOKOMOTIVY ŘADY 263 A 242 V GVD 2002/2003

Locomotives of the Class 263 and 242 of Depot Brno in Timetable 2002/2003

EVROPSKÉ LINKY RO-LA

European Lines of Ro-La

BRNĚNSKÉ LOKOMOTIVY ŘADY 363 V GVD 2002/2003

Locomotives of the Class 363 of Depot Brno in Timetable 2002/2003

GRAFIKON 2002/2003 POD JEŠTĚDEM

Timetable 2002/2003 bellow Ještěd Mountain

GVD 2002/2003 POD BESKYDY

Timetable 2002/2003 bellow Beskydy Mountains

NOVÝ GVD V PJ VESELÍ NAD MORAVOU

New Timetable in Depot Veselí nad Moravou

LOKOMOTIVY ŘADY 350 V GVD 2002/2003

Locomotives of the Class 350 in Timetable 2002/2003


Příspěvky za rok 2002


PROVOZ VLAKŮ NA JIHLAVSKU V GVD 2002/2003

Train Traffic in Jihlava Region in Timetable 2002/2003

POVODEŇ V ÚSTÍ NAD LABEM

Flood in Ústí nad Labem

ZMĚNY NA SEVERU ČECH

Changes in Northern Bohemia

SOUČASNOST "ČMELÁKŮ" NA OSTRAVSKU

Present Time of "Bumblebees" in Ostrava Region

PROVOZ VLAKŮ NA JIHLAVSKU V GVD 2001/2002

Train Traffic in Jihlava Region in Timetable 2001/2002

SRÁŽKA VLAKŮ U STANICE PLEŠNICE

Trains Crash near Station Plešnice

DEPO VESELÍ NAD MORAVOU PO ZIMNÍ ZMĚNĚ GVD

Depot Veselí nad Moravou After Winter Change of Timetable

ZMĚNY V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ NA ZÁPADOČESKÝCH LOKÁLKÁCH

Changes in Freight Service on Local Railways in Western Bohemia

ZAVÁTÉ TRATI VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ

Heavy Snow-Falling in Silesia and Northern Moravia


Příspěvky za rok 2001

PROVOZ LOKOMOTIV ČD ŘAD 371 A 372 V GVD 2001/02

Traffic of Locomotives of the Class 371 and 372 in Timetable 2001/02

NÁKLADNÍ DOPRAVA NA ZÁPADOČESKÝCH LOKÁLKÁCH II - KARLOVARSKO

Freigh Service on Local Railways in Western Bohemia II - Karlovy Vary Region

NÁKLADNÍ DOPRAVA NA ZÁPADOČESKÝCH LOKÁLKÁCH I - PLZEŇSKO

Freigh Service on Local Railways in Western Bohemia I - Plzeň Region

DEPO VESELÍ NAD MORAVOU V GVD 2001/2002

Depot Veselí nad Moravou in Timetable 2001/2002

LINKY RO-LA A JEJICH PROVOZ V ALPSKÝCH ZEMÍCH

Intermodal Lines Ro-La in Alps' Countries

PROVOZ LOKOMOTIV ŘADY 240 ČD V GVD 2001/2002

Traffic of Locomotives of the Class 240 ČD in Timetable 2001/02

PROVOZ NA TRATI PLZEŇ - FURTH IM WALD V GVD 2001/2002

Train Service on Line Plzeň - Furth im Wald in Timetable 2001/2002

PROVOZ NA TRATI PLZEŇ - ŽATEC V GVD 2001/2002

Train Service on Line Plzeň - Žatec in Timetable 2001/2002

PROVOZ "BANÁNŮ" V GVD 2001/2002

Traffic of the "Bananas" in Timetable 2001/2002

PROVOZ "BREJLOVCŮ" V LIBERCI V GVD 2001/2002

Traffic of the "Goggles" in Liberec in Timetable 2001/2002

PŘEZNAČENÍ PÍSMENNÉHO OZNAČENÍ OSOBNÍCH VOZŮ ČD

Remarking of ČD Passengers Coaches


Příspěvky za rok 2000

PROVOZ NA TRATI MARGECANY - ČERVENÁ SKALA V GVD 2000/2001

Train Traffic on Line Margecany - Červená Skala in Timetable 2000/2001

PROVOZ "BREJLOVCŮ" RD PREŠOV V GVD 2000/2001

Traffic of the "Goggles" in Depot Prešov in Timetable 2000/2001

OBĚHY LOKOMOTIV 371 ČD A 180 DB V GVD 2000/2001

Diagrams of Locomotives 371 ČD and 180 DB in Timetable 2000/2001

OBĚHY 2x753 DKV LIBEREC

Diagrams of the "Twins" Class 753 of the Depot Liberec

PROVOZ VLAKŮ NA JIHLAVSKU V GVD 2000/2001

Train Traffic in Jihlava Region in Timetable 2000/2001

NEHODA V PERŠTEJNĚ

Train Crash in Perštejn


Příspěvky za rok 1998

ŘECKÉ DRÁHY OSE

Greek Railways OSE

KONEC SERGEJŮ V ČECHÁCH

The End of the "Sergeis" in Bohemia

PROSTĚJOVSKÉ PROMĚNY

Changes of Prostějov

VLAKY EUROSTAR

Trains EuroStar

UKRAJINA 98

Ukraine 98


Příspěvky za rok 1997

ŽELEZNICE NA KORSICE

Railways at Corse

MOTOROVÉ VOZY ŘADY 820 NA KARLOVARSKU

Motor Coaches of the Class 820 in Karlovy Vary Region

AKCE UKRAJINA 97

Ukraine 97


 
Úvod Novinky Tratě Vozidla Úzkorozchodky Infrastruktura Statistika Fotoalbum MHD Nostalgie Zabezpečovací technika
© SPŽ